Log in
Join

« Back to Resources

Usimamizi wa Mazingira Kenya

Kesi ya Mfumo wa Kiikolojia wa Mau Mara wa Ufupisho wa Nakala Inayofahamika ya Ufahamu wa Jamii ya Umma.

Kuna sehemu kahusu Kwajumla, Ardhi, Maji, Misitu, wa Haki, Majukumu na Uhusishwaji wa umma Kwenye Usimamizi wa Mazingira Kwenye Mfumo wa Mau.

Download
Share:      
Uploaded on: Nov 21, 2013
Last Updated: Dec 04, 2015


Resource Tags

Resource Type: Practitioner Resources Issues: Community Paralegals, Environmental Justice Languages: Swahili Regions: Sub-Saharan Africa